منطق یک عاشق

"عشق، حیف نیست که آدم به خاطرش سختی انتخاب آگاهانه رو نکشه؟"

/ 7 نظر / 43 بازدید
لیلا

سلام... اره حیفه اما به شرط چاقو! یعنی طرفتم شرطه ... دوم [چشمک]

Shahab

نه اصلا حیف نیست ! انگار رسمه پس سوم [چشمک]

mae

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه ی غیبش دوا کند..

گلبرگ های سوخته

شهادت مادرم افسانه نیست .. اما کاش جسارت به دردانه ی رحمة للعالمین افسانه می بود... کاش دستان بسته ی علی ع در کوچه های مدینه افسانه می بود .. عالمیان این لکه ی ننگ بر دامان تاریخ افسانه نیست . و این جسارت آنچنان عظیم است و آنچنان طبل پرآوازه ی رسوایی دشمنان ائمه علیهم السلام شده است که پس از 1400 سال طرفداران اهل سقیفه از شرم آن، آنرا افسانه می انگارند ... تا شاید وجدان خفته را تسکین دهند اما ... نامردان حذر کنید از آه دل علی طوفان می شود اگر ...

AMIR

¸¸ . . . ¸,.,¸. . . . . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , زود بیا آپمو ببین .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨ . . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯ . .

سمانه

زیباست نوشته هاتون...[لبخند]