شوخی با کامپیوتری ها

"640K ought to be enough for anybody." - Bill Gates, 1981

A masochist is a Windows programmer with a smile!
All programmers are playwrights and all computers are lousy actors.
BASIC programmers don't die, they just GOSUB without RETURN.
Become a programmer and never see the world!
Beware of programmers carrying screwdrivers.
C programmers don't have the BASIC instincts.
C++ Programmers are proud of their Private parts.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
Every morning is the dawn of a new error.
If at first you don't succeed, you must be a programmer.
Old Programmers never die, they get updated!
Programmers C it differently!
Programmers have random access memory!
Programmers never die; they exit to a higher shell.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
Real users hate real programmers.

/ 13 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلی

ان شااله همیشه یک برنامه ساز باشیم چون هیچ وقت نمیمیریم ارتقا ء پیدا میکنیم و آپ میشیم به بهترین و قشنگترین قسمتش Every morning is the dawn of a new error با نوشتت از این که عضو کوچکی از برنامه ساز یا به قولی نویس شدم به خودم بالیدم به خودمون مفخرم کردی داش کاظم I hope to be a best programmer buile the best program with hight random &any erro for your hole life system [گل]and never die

لیلی

من شرمندم ...[نیشخند]

لیلی

منظورم این بود شما بهترین باشی نه خودم!! i hope you to be a ...

یوسف

سلام. وزن و قافیه ش یه خورده کم بود.

نسیم شفیعی

درود بر کاظم. فهمیدم اینا یهنی چی[نیشخند] به دوستی میگفتم از رویعکس دسکتاپ آدما میشه فهمید به چی علاقه دارن و چه جورین. علاقه و کار در شخصیت آدم تاثیر داره. شوخی باحالی بود با دوستان برنامه نویس. [چشمک] شاد زی[گل]

علی شهیب زادگان

لطف داری عزیز/تو چند ماه آینده انشالله یک مجموعه رباعی چاپ میکنم/...

mrm

سلام یه لطفی کن ترجمه کن بابا مگه نمیدونه مال ما نم کشیدست ؟؟؟ [ابرو]