بدون شرح!

«ای ابوذر!
دنیا و آنچه در آن است، ملعون خداوند است،
مگر آنچه که به وسیله ی آن، رضای خدا به دست آید و برای خدا باشد؛
و نزد خدا هیچ چیزی دشمن تر از دنیا نیست
که آن را آفرید و از آن روی بگردانید و به آن توجه نکرد
و تا قیامت هم توجه نخواهد کرد.»

پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله و سلم-
مکارم الاخلاق

/ 4 نظر / 38 بازدید
MMKarima

البته دنيا هم عبارت است از تفاخر و تکاثر بازیچه ها و بیهوده گری ها!

F.A.N

چرا توجه نکرد؟ دنیا اونقدر ها هم جای بدی نیست.

F.A.N

نظر شما چیه؟[تایید]